laupitaji   news about projects documents archive partner press links support

  Projects

Performance


Additives
 
 


Reportage

Performance

Book

Installation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F.Šillers, J.Peitāns

LAUPĪTĀJI
Vācijas-Latvijas kopražojums

izrādes:
10.05. 19:00h | 11.05. 19:00 h| 12.05. 19:00 h| 13.05. 19:00h | 14.05. 19:00h

Andrejsala/Riga


mazliet skumjas pārdomas par jaunības beigām, patvēruma meklējumi starp lielām pilsētām un cīņa ar ikdienas nebūšanām...

Laupītāji ir jauno latviešu un vācu mākslinieku sadarbības projekts - Frīdriha Šillera lugas Laupītāji iestudējums, kam pamatā ir 1818. gada Jāņa Peitāna tulkojums. Izrāde ir kopprodukcija starp latviešu un vācu neatkarīgo teātru grupām un to veido jaukta radošā grupa: vācu režisors un latviešu scenogrāfe, piedaloties latviešu aktieriem. Projekta pirmizrāde notiks 2007. gada 10. maijā Korpusu ceha zālē Andrejsalā, tai sekos četras izrādes 11., 12., 13. un 14. maijā, savukārt rudenī projekts tiks izrādīts Vācijā – Veimārā, Brēmenē.

Radošā komanda:
Režija: Janeks Millers
Telpa & vizuālais tēls: Ieva Kauliņa
Multimediji: Olafs Helbings
Aktieri: Aigars Apinis, Armands Berģis, Mārtiņš Eihe, Andrejs Polozkovs, Ģirts Šolis
Asistenti: Ieva Paševska, Inese Mičule, Dace Šmite
Zinātniskā konsultante: Beata Paškevica
Producenti: UNITED INTIMACY un THEATERHAUS WEIMAR
Sadarbības partneris: Latvijas Kultūras akadēmija
Finansiāli atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas Dome, Veimāras pilsētas Mākslas padome, Rīgas un Minhenes Gētes institūts

1776. gadāVācijā septiņpadsmitgadīgais medicīnas students Frīdrihs Šillers uzsāk rakstīt lugu Laupītāji. 21 gada vecumā Virtenbergas hercogistes kara ārsts F. Šillers lugu pabeidz un anonīmi publicē. Drīz pēc tam Laupītājus ar lieliem panākumiem izrāda blakus hercogistē Manheimas teātrī, kur uz izrādi slepus ierodas arī pats autors. Aiz dusmām par jaunā dramaturga brīvdomību, neatļautu izbraukšanu no hercogistes un lugas iestudēšanu kaimiņu teātrī Virtenbergas hercogs iesloga F. Šilleru karcerī, bet vēlāk aizliedz publicēt viņa literāros darbus, kā arī izbraukt no valsts. 

1818. gadāJānis Peitāns, septiņpadsmitgadīgs kučieris, ceļodams kopā ar savu kungu, iztulko Rīgā Vācu teātrī redzēto F. Šillera lugu Laupītāji un uzved to Dikļu muižas Zundu rijā. Pretēji Dikļu muižkunga barona G.F. fon Tīzenhauzena gribai iestudējums tiek izrādīts muižas dzimtļaudīm. Aktieri ir muižas dzimtcilvēki. Galveno Karla Mora lomu izpilda pats Jānis Peitāns. J. Peitāna tulkojumā F. Šillera luga Laupītāji ir pirmā zināmā teātra izrāde latviešu valodā. Par nepakļaušanos baronam Peitāns un citi izrādē iesaistītie tiek apsūdzēti un vajāti. Kad latviešiem tiek piešķirti uzvārdi, bijušie aktieri pieņem izrādē spēlēto tēlu uzvārdus. Dikļu muižas dokumentos un citur parādās Grimmu, Kozinsku, Ratmaņu, Rolmaņu, Špīlbergu, Šupteru ģimenes.

2007. gadā režisors Janeks Millers un mākslinieks Olafs Helbings no Theaterhaus Weimar Vācijā kopā ar teātri United Intimacy, pieciem latviešu aktieriem un scenogrāfi Ievu Kauliņu Rīgā gatavo F. Šillera lugas Laupītāji iestudējumu, kam pamatā būs restaurēts 1818. gada J. Peitāna tulkojums. Teju 200 gadu veco tekstu pētījusi un atjaunojusi Dr. phil. Beata Paškevica. Laupītāji ir latviešu un vācu mākslinieku sadarbības projekts – izrāde, kura apvieno J. Peitāna teksta pirmsliterāro latviešu valodu un laikmetīgo teātra estētiku, - stāsts par diviem no labas ģimenes nākušiem dēliem un viņu dažādajiem brīvības meklējumiem.

Režisors Janeks Millers par izrādi:“Šillers Franci un Karlu rāda kā atsevišķus indivīdus, tradicionālās sociālās kārtības autsaiderus un sabiedrības vērtību grāvējus - gan mīlestības un sentimenta, gan protesta veidā. Francs iznīcina to, kas palicis pāri no viņa ģimenes, Karls kā kompensāciju par zaudēto ģimeni izvēlas laupītāju bandu. Laupītājos visciešākās sociālās attiecības pasliktinās apspiestu brīvības alku dēļ. Galvenais izrādes jautājums: kādā veidā mūsdienu cilvēks atrod  savu ceļu un neatkarību?”    

 

Biļetes visās Biļešu Paradīzes kasēs (t. 9002000)  un internetā www.bilesuparadize.lv: 5 Ls, studentiem, skolēniem, pensionāriem 4 Ls

 

INFORMATION IN ENGLISH LANGUAGE

Producer
Schiller05 e.V.
TARBA

About Performance
Familymatters
Soundtrack
Developing Process
Lightdesign-Sketches by Janek Müller
Izrādes LAUPĪTĀJI mēginājumi
Laupitaji Plakat

Photos I
Photos II